• Slide 2
  • Slide 1

Ogniwowe

N. ŁAŃCUCHY OGNIWOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ K/O

ze stali nierdzewnej k o

Wg DIN 766/PN-M/84540 
Krótkie ogniwa / Short Link
Wg DIN 763/PN-M/84543 
Długie ogniwa / Long Link
Nr kat. 
Cat. No.
d
mm

mm

mm
Obciąż użytk. 
Working Load
Nr kat. 
Cat. No.

mm

mm

mm
Obciąż użytk. 
Working Load
N-1 2,0 12,0 8,0 - N-1 7 1,5 20,0 6,0 -
N-2 3,0 16,0 11,0 100,0 N-18 2,0 22,0 8,0 -
N-3 4,0 16,0 14,0 150,0 N-1 9 2,5 24,0 10,0 -
N-4 5,0 18,5 17,0 250,0 N-20 3,0 26,0 12,0 100,0
N-5 6,0 18,5 20,0 350,0 N-21 4,0 32,0 16,0 120,0
N-6 7,0 22,0 23,0 450,0 N-22 5,0 36,0 20,0 160,0
N-7 8,0 24,0 26,0 630,0 N-23 6,0 42,0 24,0 200,0
N-8 9,0 27,0 31,0 800,0 N-24 7,0 48,0 28,0 320,0
N-9 10,0 28,0 34,0 1000,0 N-25 8,0 54,0 32,0 400,0
N-10 11,0 31,0 36,0 1120,0 N-26 10,0 65,0 40,0 630,0
N-11 12,0 32,0 40,0 1440,0 N-27 12,0 82,0 48,0 750,0
N-12 13,0 36,0 44,0 1600,0 N-28 13,0 82,0 50,0 1000,0
N-13 14,0 42,0 48,5 1950,0 N-29 14,0 80,0 52,0 1250,0
N-14 16,0 45,0 54,0 2500,0 N-30 16,0 80,0 57,0 6250,0
N-15 18,0 50,0 60,0 3150,0 N-31 18,0 90,0 65,0 9000,0
N-16 20,0 56,0 67,0 4000,0 - - - - -

Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF

 

O. ŁAŃCUCHY OGNIWOWE O
OGNIWACH KRÓTKICH WG NORMY:
PN-M/84540/DIN 766

PN M 84540 DIN 766

Nr kat.Grub. ogniwa
d
Podziałka
t
Szer. ogniwa 
b
Rodzaj N / Grade 20Rodzaj U / Grade 30Klasa 5 / Grade 50Masa
kg/m
NormaNorma zbliżona
Obciąż. użytkowe 
kg
Siła próbna
kN
Siła zrywająca
kN
Obciąż. użytkowe
kg
Siła próbna
kN
Siła zrywająca
kN
Obciąż. użytkowe
kg
Siła próbna
kN
Siła zrywająca
kN
O-1 4 19 15 150 - 4,5 - - - - - - 0,32 PN-75/O-84540 DIN 766
O-2 5 18,5 17 250 5,0 10,0 - - - - - - 0,5 PN-75/O-84540 DIN 766
O-3 6 18,5 20 350 7,0 14,0 - - - - - - 0,75 PN-75/O-84540 DIN 766
O-4 7 22 23 450 9,0 18,0 - - - - - - 1,0 PN-75/O-84540 DIN 766
O-5 8 24 26 630 12,6 25,0 750 16 32 1250 25 50 1,35 PN-75/O-84540 DIN 766
O-6 9 27 31 800 16,0 32,0 800 20 40 1600 32 63 1,8 PN-75/O-84540 DIN 766
O-7 10 28 34 1000 20,0 40,0 1000 25 50 2000 40 80 2,25 PN-75/O-84540 DIN 766
O-8 10 30 36 1000 20,0 40,0 1000 25 50 2000 40 80 2,1 WT-001/97 DIN 766
O-9 11 31 36 1120 22,4 44,8 1120 32 64 2500 50 100 2,7 PN-75/O-84540 DIN 766
O-1O 12 33 40 1440 28,8 57,6 1800 37,5 75 3000 60 120 3,3 WT-001/97 -
O-11 12 36 41,7 1440 28,8 57,6 1800 37,5 75 3000 60 120 3,0 WT-001/97 -
O-12 13 36 44 1600 32,0 64,0 1600 42,4 84,8 3300 66 132 3,8 PN-75/O-84540 DIN 766
O-13 14 42 48,5 1950 39,0 78,0 2500 50 100 3750 95 190 4,25 WT-001/97 DIN 766
O-14 14 49 50 1950 39,0 78,0 2500 50 100 3750 95 190 4,0 WT-001/97 -
O-15 14 50 48 1950 39,0 78,0 2500 50 100 3750 95 190 4,0 - PN-89/G-46701
O-16 16 45 54 2500 50,0 100,0 3200 63 126 5000 100 200 5,8 PN-75/O-84540 DIN 766
O-17 16 48 56,8 2500 50,0 100,0 3200 63 126 5000 100 200 5,7 WT-001/97 -
O-18 18 50 60 3150 63,0 126,0 4000 80 160 6200 125 250 7,3 PN-75/O-84540 DIN 766
O-19 18 54 62 3150 63,0 126,0 4000 80 160 6200 125 250 7,0 WT-001/97 -
O-2O 20 54 67 4000 80,0 160,0 5000 100 200 7500 150 300 9,0 PN-75/O-84540 DIN 766
O-21 20 60 72 4000 80,0 160,0 5000 100 200 7500 150 300 8,5 WT-001/97 -
O-22 22 56 73 4600 92,0 185,0 5600 112,5 225 8000 160 320 11,4 WT-001/97 -

Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF

 

P. ŁAŃCUCHY OGNIWOWE O
OGNIWACH ŚREDNIEJ DŁUGOŚCI
WG NORMY: PN-M/84541/DIN 764

PN M 84541 DIN 764

Nr kat.Grub. ogniwa
d
Podziałka
t
Szer. ogniwa 
b
Rodzaj N / Grade 20Rodzaj U / Grade 30Klasa 5 / Grade 50Masa 
kg/m
NormaNorma zbliżona
Obciąż. użytkowe 
kg
Siła próbna
kN
Siła zrywająca
kN
Obciąż. użytkowe
kg
Siła próbna
kN
Siła zrywająca
kN
Obciąż. użytkowe
kg
Siła próbna
kN
Siła zrywająca
kN
P-1 10 35 34 1000 20 40 1250 25 50 2000 40 80 2,05 PP-75/M84541 DIP 764
P-2 10 40 35 1000 20 40 1250 25 50 2000 40 80 1,98 WT-002/97 -
P-3 12 42 43 1440 28,8 57,6 1800 37,5 75 3000 60 120 2,90 WT-002/97 -
P-4 13 45 44 1600 32 64 2120 42,4 85 3300 66 132 3,45 PP-75/M84541 DIP 764
P-5 13 52 46 1600 32 64 2120 42,4 85 3300 66 132 3,35 WT-002/97 -
P-6 16 56 54 2500 50 100 3200 63 126 5000 100 200 5,20 PP-75/M84541 DIP 764
P-7 16 64 57 2500 50 100 3200 63 126 5000 100 200 5,09 WT-002/97 -
P-8 18 63 60 3150 63 126 4000 80 160 6300 125 250 6,50 PP-75/M84541 DIP 764
P-9 18 64 60 3150 63 126 4000 80 160 6300 125 250 6,60 WT-002/97 -
P-10 19 64 63 3600 72 144 4500 90 180 7000 140 280 7,40 WT-002/97 -
P-11 20 70 67 4000 80 160 5000 100 200 7500 150 300 8,20 PP-75/M84541 DIP 764
P-12 22 86 73 4600 92 185 6500 130 260 9250 185 370 9,50 WT-002/97 -
P-13 24 86 80 5750 115 230 7500 150 300 10000 200 400 12,00 WT-002/97 -

Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF

 

R. ŁAŃCUCHY OGNIWOWE O
OGNIWACH DŁUGICH WG NORMY:
PN-M/84543/DIN 763

PN M 84543 DIN 763

Nr kat.Grub. ogniwa dPodziałka tSzer. ogniwa bNieobrabiany cieplnieObrabiany cieplnieMasa kg/mNormaNorma zbliżona
Obciąż, użytkowe kgSila zrywająca kNObciąż. użytkowe kgSiła zrywająca kN
R-1 4 32 16 100 4,0 - - 0,27 PN-75/M-84543 DIN 763
R-2 5 36 20 160 6,4 - - 0,43 PN-75/M-84543 DIN 763
R-3 6 42 24 200 8,0 - - 0,63 PN-75/M-84543 DIN 763
R-4 8 54 32 400 16,0 - - 1,10 PN-75/M-84543 DIN 763
R-5 10 66 40 625 25,0 1000 50 1,75 PN-75/M-84543 DIN 763
R-6 12 82 48 750 30,0 1300 80 2,45 W.T. - 003/97 -
R-7 13 82 50 1000 40,0 1600 100 2,95 PN-75/M-84543 DIN 763
R-8 14 80 52 1250 50,0 3750 140 3,6 ZN-77/O1 8-5027-1 31 -
R-9 16 80 57 1500 60,0 2500 180 4,7 W.T. -003/97 DIN 762
R-10 18 90 65 - - 6250 250 6 W.T. - 004/97 DIN 762

Pobierz plik z tabelką: Word / Zip / PDF